Wed. Jul 17th, 2024

Cô giáo dạy data Mai Ngân vừa hoàn thành 1 dự án phân tích với các chỉ tiêu dưới đây.1 dự án phân tích bao gồm các bước nào, cách thực hiện, điều phối sẽ được Cô giáo dạy data Mai Ngân hướng dẫn các bạn trong khóa DA30 nhé.Việc thật, người thật, dạy thật.🥰

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *