Thu. Sep 21st, 2023

Cô giáo dạy data Mai Ngân thường nói với các bạn học viên khi em code em nên comment – đại loại em nên ghi chú lại dòng code của em có ý nghĩa gì hãy tập 1 thói quen tốt khi em làm Data.Bởi vì ngày sau khi em quay lại nó giúp em nhớ em đã đang làm gì với đống code đó.Còn có ý nghĩa gì khi comment nữa thì các bạn học viên cũ chắc nhớ bài thì lại “comment” dưới bài này nhé.Mà vui là comment trong Power BI tool, SQL tool, Python thì nó lại có ký hiệu khác nhau.Power BI thì // cho 1 dòng hay /* cho nhiều dòngSQL thì — hay /*Python thì # hay ””Có lẽ 1 điều mà cô chưa bao giờ nói với các bạn Comment cũng là 1 cách để các bạn giải tỏa áp lực với công việc Data căng thẳng này kiểu như Tôi đã mất rất nhiều thời gian tôi giải bài toán này và bây giờ Tôi đã giải ra. Chúc các bạn có 1 buổi chiều vui vẻ nào.

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'Comment trong code'

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *